JumpCloud – Pridanie zariadenia

Na to, aby sme s pomocou JumpCloud mohli zariadenia (napr. servre) spravovať alebo aby sme sa na nich mohli hlásiť JumpCloud účtami, potrebujeme ich do JumpCloud pridať.

Je to veľmi jednoduchý proces, no i tak si ho pre istotu ukážeme v jednotlivých krokoch.

  1. Otvoríme si admin konzolu JumpCloud a prihlásime sa s našim správcovským účtom.
  2. Hneď na domácej (Home) stránke, máme priamy odkaz na Add a device.
  3. Po kliknutí na odkaz Add a device sa nám zobrazí okno, ktoré nás bude sprevádzať pridávaním zariadenia. V mojom prípade som si vybral pridanie Linux zariadenia.
  4. V tomto kroku nám JumpCloud veľmi pomáha, kedže stačí kliknúť na tlačidlo Copy
  5. …a následne so sudo paste do terminalu…
  6. …a po pár sekundách sa nám náš server objaví v JumpCloud medzi zariadeniami (Devices)
  7. Po kliknutí na naše zariadenie, sa nám zobrazí okno s detailami.
  8. My sa však na teraz potrebujem presunúť na koniec tohoto okna, kde máme určité typy nastavenia.
  9. Odznačíme Enable Public Key Authentication, následne sa nám zobrazí možnosť Enable TOTP MFA on this system, čo je to, čo potrebujeme. Táto voľba nám umožní používať 2FA na tomto zariadení.
  10. V poslednom kroku už iba skontrolujeme, či sa nám náš uživateľ automaticky pridal ako admin daného servera. Túto vlastnosť sme mu zadali pri jeho vytváraní. Bližšie info v článku JumpCloud – Alternatíva k vašej adresárovej službe. Ostáva nám už iba uložiť zmeny kliknutím na tlačidlo Save device.

Záver

Do takto pridaného a nastaveného zariadenia, sa následne môžeme hlásiť s pomocou 2FA.

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father