Posted in veeam

Veeam Backup & Replication v12 – Upgrade a MFA

Veeam nedávno uvoľnil novú verziu svojho nosného produktu Veeam Backup & Replication. Vo verzii 12 je vylepšení veľmi veľa a tie najdôležitejšie si postupne predstavíme….

Continue Reading... Veeam Backup & Replication v12 – Upgrade a MFA