Inštalácia ESXi hypervízora pomocou KS.CFG

V živote vSphere administrátora môžu nastať situácie, kedy si povie, že by bolo vhodné inštalácie ESXi hostov urýchliť. Možností je veľa, a jednou z najjednoduchších z hľadiska prípravy, je využiť súbor “kickstart”.

V tomto článku si ukážeme postup, ako som si vytvoril upravený inštalačný ISO súbor hypervízora ESXi.

Postup

 1. Aby sme mohli meniť obsah súboru ISO, potrebujeme na to SW, ktorý to vie. Ja som si zvolil AnyBurn, ale určite je veľa iných. Použite ten, ktorý vám najviac vyhovuje. Budeme ho potrebovať v 6. bode toho postupu.
 2. Stiahneme si inštalačný ISO súbor verzie hypervízora, ktorý chceme upraviť.
 3. Pripojíme si ISO lokálne a stiahneme súbor BOOT.CFG.
 4. Otvoríme si súbor BOOT.CFG v textovom editore a editujeme ho podľa preferencií:
  • V prípade, že chceme vyrobiť bootovateľný USB kľúč, editujeme riadok začínajúci premennou kernelopt nasledovne: kernelopt=ks=usb:/KS.CFG
  • V prípade, že chceme vyrobiť ISO, ktoré pripojíme ako “virtual media” do HPE iLO, editujeme riadok začínajúci premennou kernelopt takto: kernelopt=ks=cdrom:/KS.CFG
 5. Vytvoríme si súbor KS.CFG (pozor na veľké písmená) v nami preferovanom textovom editore, a editujeme podľa našich preferencií. Príklad pripájam v ďalšej kapitole.
 6. Po editácií súboru KS.CFG je nutné tento súbor umiestniť do 2 adresárov:
  • do kmeňového adresára
  • do adresára /EFI/BOOT/
 7. Takto zmenený inštalačný súbor môžeme použiť podľa toho, ako sme upravili súbor BOOT.CFG.

 

Príklad KS.CFG

# Akceptovanie EULA
vmaccepteula

# Instalacia na prvy dostupny disk
install --firstdisk --overwritevmfs --novmfsondisk

# Nastavenie prveho sietoveho adaptera (vmnic0)
network --bootproto=static --device=vmnic0 --ip=10.0.0.1 --netmask=255.255.255.0 --gateway=10.0.0.254 --hostname=esxi01 --nameserver=10.0.0.100 --addvmportgroup=1
rootpw VMware1!

# Restart
reboot

# Pouzitie busybox interpretera
%firstboot --interpreter=busybox

# Povolenie a zapnutie SSH sluzby
vim-cmd hostsvc/enable_ssh
vim-cmd hostsvc/start_ssh

# Povolenie a zapnutie ESXi Shell
vim-cmd hostsvc/enable_esx_shell
vim-cmd hostsvc/start_esx_shell

# Nastavenie DNS suffix
esxcli network ip dns search add --domain=psguy.local

# Zakazanie ipv6
esxcli network ip set --ipv6-enabled=false

# Restart po aplikovani nastaveni (zakazanie IPv6)
esxcli system shutdown reboot -d 15 -r "rebooting after disabling IPv6"

  

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father