Veeam Backup for O365 in AWS – part 2/4 (S3 Bucket)

V predchádzajúcom článku sme si vyrobili Veeam Backup for Microsoft Office 365 inštanciu. Teraz by sme k nej potrebovali S3 bucket ako repozitár.

Príprava

Vytvorme si uživateľa, ktorý bude mať práva na náš budúci S3 bucket.

 1. Kliknite vľavo hore na Services, nájdite IAM a kliknite naň.
 2. Vľavo v sekcii Access Management kliknite na Users a následne na Create user.
 3. Napíšte meno účtu a vyberte typ prístupu: Programmatic access.
 4. Kliknite na Create group aby ste vytvorili skupinu s právami na S3.
 5. Zadajte názov skupiny, vo vyhľadávaní nájdite S3 a následne kliknite na práva AmazonS3FullAccess.
 6. Po vytvorení skupiny ju označte a pokračujte kliknutím na Next:Tags tlačidlo.
 7. V okne s tagmi nemusíte robiť žiadne zmeny a môžete pokračovať ďalej.
 8. V okne review si skontrolujte konfiguráciu a pokračujte kliknutím na tlačidlo Create user.
 9. O úspešnom vytvorení uživateľa vás bude informovať okno, kde nájdete aj prihlasovacie údaje v podobe Access key ID a Secret access key. Pre zobrazenie Secret access key kliknite na Show. Ak si tento key nezapíšete teraz, neskôr ho už nebude možné zobraziť.

 

Vytvorenie S3 Backetu

 1. Myslím že je jasné, čo bude 1. krok. Kliknite vľavo hore na Services, nájdite S3 a kliknite naň. ;-)
 2. Kliknite na tlačidlo Create bucket.
 3. Vyberte meno backetu (musí byť unikátne) a región kde ho chcete vytvoriť. V mojom prípade Štokholm. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Next.
 4. Označte Log requests for access to your bucket. Ako Target bucket napíšte ten ktorý práve vytvárate a Target prefix napr. taký ako som daj ja. Takže logs/<čokoľvek-čo-vás-napadne>/. V tom istom okne sa presunte nižšie a označte Default encryption. Ja som zvolil AES-256. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Next.  
 5. Block public access (bucket settings) nechajte s prednastavenými hodnotami, teda Block all public access. Kliknite na tlačidlo Next.
 6. Skontrolujte nastavenia ktoré ste urobili a kliknite na Create bucket.
 7. A Amazon S3 bucket je vytvorený.

Záver

Teraz by sme už mohli tento vyrobený S3 bucket pripojiť k Veeam Backup for Microsoft Office 365 ale ešte to neurobíme. Pred tým si ukážeme, ako rozbehnúť službu ktorá nám bude zapínať (a vypínať) našu inštanciu v určitý čas alebo po skončení backupu.

 

Odkazy na ostatné časti série:

Veeam Backup for O365 in AWS – part 1/4 (EC2 instance)

Veeam Backup for O365 in AWS – part 3/4 (AWS Instance Scheduler)

Veeam Backup for O365 in AWS – part 4/4 (Veeam Backup)

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father