Microsoft DNS server

Jedného dňa som si povedal, že je na čase si pre laboratórne účely postaviť DNS server. Prestal som si totiž pamätať všetky IP adresy, ktoré som v LABe nakonfiguroval.

Vzhľadom k tomu, že mi je bližšie Windowsové prostredie, rozhodnutie padlo na DNS rolu na Windows serveri.  Nainštaloval som teda MS Windows 2016 Standard – core verziu.

Configurácia OS a DNS

 1. Najprv nainštalujeme samotný Windows Server. V podstate je to od odklikaní “Next”.
 2. Po prvom štarte sa nám zobrazí klasické okno s cmd line. Prihlásime sa heslom administrátora, po ktorom nás Windows vyzve na jeho zmenu. 
 3. Naše prvé kroky po prihlásení by mali viesť do “Server configuration tool”. Spustíme ho jednoduchým príkazom:
  sconfig
 4. Zobrazí sa nám jednoduché textové menu. Viac však pre základne nastavenie nebude treba. Potrebujeme naconfigurovať body 2) 7) 8) 9). 
 5. Inštalácia DNS role je jednoduchá. Potrebujeme si iba spustiť powershell rovnomenným príkazom a spustiť:
  Install-WindowsFeature DNS -IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools
 6. Po dokončení inštalácie sa môžeme pustiť do samotnej konfigurácie DNS. Začneme tým, že si vyrobíme 1. tkzv. Primary Zone a Zone File ktorá bude slúžiť na preklad mena servera na IP.
  Add-DnsServerPrimaryZone -Name priklad.local -ZoneFile priklad.dns
 7. 2. primárna zóna, bude slúžiť pre reverzné záznamy a teda pre preklad z IP na mena serverov.
  Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID 192.168.1.0/24 -ZoneFile "1.168.192.in-addr.arpa.dns".
 8. Ostáva už iba doplniť záznamy o “forwarderoch”, teda DNS serveroch ktoré budú použité v prípade, že sa DNS záznam nenájde v lokálnych zónach. Zvačša teda záznamy mimo lokálnej siete. Môžeme pridať lokálnu GW routra a google DNS.
  Add-DnsServerForwarder -IPAddress 192.168.1.1 -PassThru
 9. Predchádzajúci bod bol posledným bodom konfigurácie. Teraz už môžeme smelo zadávať záznamy.
  Add-DnsServerResourceRecordA -Name nazov-servera -IPv4Address 192.168.1.5 -ZoneName priklad.local

  a reverzný záznam:

  Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name 5 -ZoneName 1.168.192.in-addr.arpa -PtrDomainName nazov-servera.priklad.local

Rada na záver: Nezabudnite si pridať Váš nový DNS server na všetky Vaše zariadenia.

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father