Koniec Snapinom, je tu VMware PowerCLI 6.5 R1!

A je to tu! Všetky snapiny z PowerCLI boli prekonvertované do modulov.

Zmenme teda vo všetkých scriptoch riadok:

Add-PSSnapin -Name VM*

alebo

Add-PSSnapin -Name VMware.VimAutomation.Core

na

Get-Module –ListAvailable VM* | Import-Module

V prípade že máte scriptov veľa a boli by časovo náročne manuálne všetky scripty editovať, skúste Update_PowerCLI_Scripts.ps1.

Obsahuje 4 fukncie z toho 2 sú, čo sa modulov týka, dôležité. Prvá je “Get-PowerCLISnapinUse” ktorá vylistuje všetky .ps1 scripty kde používate snapin s názvom *VM* a druhá “Update-PowerCLISnapinUse” ktorá vám “Add-PSSnapin …” zakomentuje a pridá riadok “Get-Module –ListAvailable VM* | Import-Module“.

Jednoznačne odporúčam si nové PowerCLI stiahnuť a updatetnuť všetky vaše prostredia.

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father