Hardened (Immutable) Repository – part 2/2

V predchádzajúcom článku sme si ukázali, ako nainštalovať a nakonfigurovať server tak, aby sme ho mohli použiť ako immutable repozitár pre Veeam Backup & Replication. V tomto článku si ukážeme jednotlivé kroky, ako tento server do Veeam Backup & Replication pridať a použiť ho ako úložisko pre naše zálohy. Ak ste si ešte nestihli stiahnuť a nainštalovať verziu 11 produktu Veeam Backup & Replication, ktorá Immutable Repository podporuje, možete tak urobiť napr. na tomto linku.

Pridanie servera medzi spravované servre

V prvom rade si musíme náš novovzniknutý server pridať medzi spravované servre vo Veeam Backup & Replication.

 1. Otvoríme si konzolu Veeam Backup & Replication, prihlásime sa, klikneme na Backup Infrastructure a následne na Add Server.
 2. Vyberieme typ servera podľa operačného systému.
 3. Zadáme DNS meno servera alebo jeho IP adresu a klikneme na tlačidlo Next.
 4. Klikneme na Add a následne na možnosť Single-use credentials for hardened repository…
 5. Zadáme uživateľské meno a heslo, ktoré sme vytvorili v predchádzajúcom článku, ponecháme označenú možnosť Elevate account privileges automatically a klikneme na tlačidlo OK.
 6. Po kliknutí na tlačidlo Advanced… máme možnosť editovať rozsah portov pre data transfer alebo prípadne management port. V našom prípade potvrdíme tlačidlom OK predvolené hodnoty a pokračujeme tlačidlom Next.
 7. Prezrieme si, ktoré komponenty budú inštalované a klikneme na Apply.
 8. Počkáme, kým prebehne konfigurácia a následne dokončíme proces pridávania servera kliknutím na tlačidlo Finish.
 9. Utvrdíme sa, že sa nám náš server objavil medzi spravovanými servrami.

Odstránenie práva použiť sudo

V tomto kroku môžeme užívateľovi repouser odobrať práva použiť sudo.

  1. Pripojíme sa na repository server pomocou SSH a vylistujeme si uživateľov, ktorí majú právo použiť sudo.
   getent group sudo
  2. Odoberieme práva užívateľovi repouser
   sudo deluser repouser sudo
  3. Skontrolujeme, či bol naozaj užívateľ repouser odobraný
   getent group sudo

Nový repozitár

Teraz môžeme pristúpiť k pridaniu našeho Linux servra medzi repozitáre.

 1. Vrátime sa späť do konzoly Veeam Backup & Replication, klikneme na Backup Repositories a následne na Add Repository.
 2. Vyberieme typ repozitára Direct attached storage.
 3. Ako použitý OS vyberieme Linux.
 4. Zadáme meno nového repozitára a klikneme na Next.
 5. Zo zoznamu si vyberieme Repository Server, ktorý sme pred chvíľou pridávali medzi spravované servre a klikneme na Populate.
 6. Vyberieme disk, na ktorý chceme ukladať zálohy a klikneme na tlačidlo Next.
 7. Zadáme cestu k adresáru kam budeme naše zálohy ukladať, označíme využitie Fast Clone, nastavíme koľko dní majú byť naše backupy chránené a klikneme na tlačidlo Next.
 8. Vyberieme Mount server – v našom prípade je to samotný Veeam Backup & Replication server a klikneme na Next.
 9. Prezrieme si, ktoré komponenty sa budú inštalovať. V mojom prípade už boli všetky nainštalované o niečo skôr a teda nieje nutné ich opäť inštalovať. Klikneme na Apply.
 10. Počkáme, kým prebehne konfigurácia a po jej úspešnom dokončení klikneme na tlačidlo Next.
 11. Skontrolujeme základné nastavenia v malom zrhnutí a dokončíme proces pridávávania nového repozitára kliknutím na tlačidlo Finish.
 12. Utvrdíme sa, že sa nám náš server objavil medzi ostatnými repozitármi.
 13. Predchádzajúcim krokom sme pridali náš nový repozitár medzi ostatné. Teraz ho už môžeme smelo použiť v našich backup joboch.

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father