Ako pripojiť USB disk k ESXi ako datastore

No schválne, koľko krát vám už napadlo pripojiť USB disk k ESXi hostu? ;) Mňa veľakrát, no nikdy som nenašiel dôvod sa tým zaoberať. Až prišiel čas domáceho labu a dôvod sa našiel.

USB kľúč používam v NUC labe, ako úložisko ISO súborov. Je to lacná kapacita, od ktorej nepotrebujete výkon. Poďme si ukázať postup ako takýto USB disk pripojiť a vyrobiť na ňom datastore.

! Myslite na to, že toto NIEJE vmwareom podporované riešenie

!! Kapacita väčšia ako 2TB ani vo verzii 6.5 nieje podporovaná

 1. Povolte na ESXi hoste v System Customization -> Troubleshooting Options -> Enable SSH
 2. Otvorte terminál a prihláste sa na tento ESXi host
 3. Stopnite službu USB arbitrator. Táto služba sprostretkuváva pripojenie USB zariadenia priamo do VM. Takže je nutné popremýšlať, či vám nebude chýbať nemať možnosť pripojiť USB do virtuálnej mašiny.
  /etc/init.d/usbarbitrator stop
 4. Zakážte túto službu, aby sa vám po reštarte hostu znova nezapla
  chkconfig usbarbitrator off
 5. Pripojte USB zariadenie k ESXi hostu a skontrolujte, či bolo správne pripojené.
  ls /dev/disks

  V mojom prípade je to mpx.vmhba33:C0:T0:L0. Niekedy aj vo verzii 6.5 ale v starších verziách budete vidieť naa.X.

 6. Zapíšte GUID Partition Table
  partedUtil mklabel /dev/disks/mpx.vmhba33:C0:T0:L0 gpt
 7. Na to, aby ste mohli vytvoriť partition, musíte poznať prvý a posledný sector. Štartovací sector je stále 2048 a GUID pre VMFS je AA31E02A400F11DB9590000C2911D1B8Postup pre výpočet posledného sectoru je: 1974*255*63 -1 = 31712309
 8. Vytvorte VMFS partitíciu
  partedUtil setptbl /dev/disks/mpx.vmhba33:C0:T0:L0 gpt "1 2048 31712309 AA31E02A400F11DB9590000C2911D1B8 0"
 9. Novovytvorenú partitíciu treba naformátovať
  vmkfstools -C vmfs6 -S USB-DS /dev/disks/mpx.vmhba33:C0:T0:L0:1

   

 10. A už ostáva iba otvoriť esxi clienta a skontrolovať, či je datastore správne pridaný.

Ak by ste chceli vidieť ako vyzerá postup v celku, tak takto:

Poďakovanie patrí webu virten.net kde je problematika o niečo viac popísaná.

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father