Ako používať heslá v scriptoch…

Áno, môžeme použiť heslo ako plain text, to však ale asi nieje to, čo je pre nás akceptovateľné. Preto máme jednoduchý návod, ako heslo zacryptovať a potom ho bez starostí použiť.

Najprv samotné heslo potrebujeme zapísať ako  štandardný string (ale cryptovaný) do súboru. Ideálne spúšťať z konzoly.

Read-Host "Zadaj heslo" -AsSecureString |  ConvertFrom-SecureString | Out-File "C:\RootESXPassword.txt"

Potom už len v samotnom scripte zapíšeme nasledujúci blok a premennú $cred môžeme začať používať.

$username = "root"
$password = <a href="http://www.adminarsenal.com/powershell/get-content/">Get-Content</a> "C:\RootESXPassword.txt" | ConvertTo-SecureString
$cred = new-object -typename System.Management.Automation.PSCredential -argumentlist $username, $password

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father