Môj domáci VMware LAB – part #5 – konfigurácia DSwitch

Dnes si povieme, ako vyrobiť distribuovaný switch a premigrujeme na neho štandardné switche z našich nested ESXi hostov. Distrubuovaný switch je prvou podmienkou pre VMware NSX. ;)

Vytvorenie distribuovaného switcha

 1. Pravým klikom na Datacenter sa dostaneme na vytvorenie nového distribovaného switcha.
 2. Dáme mu názov. Ja som nechal default.
 3. Vyberieme si verziu distribuovaného switcha. Kliknutím na (i) si môžete zobraziť rozdiely v jednotlivých verziách.
 4. V konfiguračných nastaveniach som si ja znížil počet uplinkov na 3 kedže moje nested esxi hosty majú “iba” 3 sieťové karty. Necháme označené vytvorenie default port groupy. Jej názov som ponechal, no neskôr budeme vidieť, že možno by sme ju mohli pomenovať DPortGroup Management napr.
 5. Skontrolujeme si, čo sme nastavili a klikneme na Finish.
 6. Vo vCenter v sieťovom pohľade nám pribudol distribuovaný switch.

Pridanie hostov do distribuovaného switcha

 1. Začneme tým, že pravým klikom na DSwitch vyberieme možnosť ktorou budeme môcť pridať alebo managovať hosty.
 2. Vyberieme možnosť pridať hosty.
 3. V tomto okne klikneme na + aby sme ich vybrali.
 4. V tomto prípade vyberieme iba 1. host. 
 5. Následne sa nám zobrazia fytické sieťové adaptéry pripojené do štandard. switcha…
 6. …ktoré postupne pomocou Assign uplink priradíme k uplinkom na distrib. switchi.
 7. Po priradení všetkých adaptérov to bude vyzerať takto:
 8. To, čo sme urobili so sieťovými adaptérmi, urobíme aj s vmkernel portami. Všimnime si informáciu o možnom výpadku connectivity pri migrácií do distrib. switcha.
 9. Pri výbere port groupy, kam budú vmkernel porty priradené vyberieme jedinú ktorú máme k dispozícií. Neskôr si ukážeme ako vmkernel port starajúci sa o vsan traffic presunieme do port groupy ktorú si na to vytvoríme.
 10. Po priradení všetkých vmkernel portov to bude vyzerať takto:
 11. Ak nemámeme žiadnu VM network alebo VM ktorú potrebujeme premigrovať, môžeme pokračovať ďalej.
 12. Prekontrolujeme zhrnutie nastavení a môžeme dokončiť pridávanie tohoto hostu.
 13. Tento postup zopakujeme pre všetky 3 hosty.
 14. Ak sme všetko urobili správne, naša topológia by mala vyzerať takto:

Vytvorenie distribuovanej port groupy pre VSAN traffic

Aby sme oddelili VSAN traffic od ostatného trafficu (v mojom prípade vmotion a management), vytvoríme pre neho separátnu port groupu.

 1. Pravým klikom na našom distribuovanom switchi, vyberieme možnosť vytvorenia distribuovanej port groupy.
 2. V prvom kroku nazveme túto port groupu menom. V mojom prípade DPortGroup VSAN.
 3. Počet portov som zmenil na 3 kedže máme 3 vmkernel porty (3 hosty). Čím viac portov v port groupe, tým väčšia réžia pre host.
 4. Potvrdíme našu konfiguráciu kliknutím na Finish.

Presunutie vmkernel portov pre VSAN traffic z default port groupy do port groupy dedikovanej pre VSAN.

 1. Opäť klikneme pravým klikom na DSwitch a vyberieme možnosť ktorou budeme môcť pridať alebo managovať hosty.
 2. Tentokrát ale vyberieme možnosť pre managovanie siete hosta.
 3. Pripojíme si host/hosty ktorých vmkernel porty chceme presunúť kliknutím na +
 4. Tentokrát vyberieme všetky 3 hosty.
 5. Potvrdíme náš výber…
 6. Cez fyzické adaptéry môžeme prejsť, tie aktuálne nepotrebujeme reconfigurovať.
 7. Dostali sme sa k VMkernel portom. Po kliknutí na jedného z nich a následne na View settings zistíme o ktorú službu sa stará.
 8. Zistili sme, že o VSAN traffic sa stará VMkernel port vmk1.
 9. Môžeme teda prideliť vmk1 portom na všetkých hostoch príslušnú port groupu. A označiť, aby sa táto port groupa pridelila aj na všetkých ostatných hostoch.
 10. Výsledná konfigurácia bude vyzerať takto:
 11. S VM networkingom tentoraz nerobíme nič, takže môžeme pokračovať.
 12. Konfguráciu si zhrnieme a potvrdíme kliknutím na Finish.
 13. Topológia touto zmenou bude vyzerať nejako takto:

Dedikovaný uplink pre VSAN port groupu

Ak chceme, aby VSAN traffic tiekol po dedikovanom network adaptéry, nastavíme pre DPortGroup VSAN práve jeden uplink.

 1. Klikneme na editovanie DPortGroup.
 2. V sekcii Teaming and Failover presunieme Uplink 1 medzi Standby.
 3. Tým pádom nám Uplinky 2 a 3 budú pripojené iba k DPortGroupe ktorá zabezpečuje management a vmotion traffic.
 4. To isté prevedieme s DPortGroup VSAN, avšak pri nej presunieme Uplink 2 a 3 medzi Standby.
 5. Výsledkom teda bude, že port groupa s VSAN trafficom bude mat dedikovaný Uplink 1 a so žiadnym iným trafficom ho nebude zdielať. Samozrejme iba v prípade failoveru, to tak nebude.

Záver

Snáď som vám trošku priblížil konfiguráciu distribuovaného switcha a pomohol pri jeho konfigurácií vo Vašich laboch. V prípade, že máte nejaké otázky alebo komentáre, neváhajte ma kontaktovať. :)

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father