Vytvorenie snapshotu virtuálneho stroja s jeho vypnutím a následným zapnutím

Často ho používam pri vytváraní snapshotov, pri ktorých chcem mať istotu konzistencie dát. Je napísaný pre spúšťanie priamo z PowerCLI konzoly.

$vm1 = Read-host "Meno VM na ktorom chcete urobit snapshot"
$snapshot_name = Read-host "Meno k snapshotu"
$description = Read-host "Popis k snapshotu"
$vm = Get-VM $vm1

foreach ($vm in Get-VM -Name $VM) {
           Shutdown-VMguest -VM $vm -confirm:$false 
           while ($vm.ExtensionData.Runtime.PowerState -eq "poweredOn"){
                       Start-Sleep -Seconds 2 
                       $vm.ExtensionData.UpdateViewData("Runtime.PowerState")
                       }
New-Snapshot -VM $vm -name $snapshot_name -Description $description
Start-VM -VM $vm
}

Author: Martin

Infrastructure engineer | virtualization & cloud enthusiast | vSphere specialist | blogger | Veeam Vanguard 2021,2022,2023 | VMware vExpert 2017 - 2023 | VMCE | Slovak VMUG Leader |  user group ambassador for kmug.sk | husband&father