Update VMtools a vHW

Tento script som vytvoril keď som potreboval premigrovať VMs na nové ESX hosty a následne na daných VMs updateovat tools a virtuálny HW. Ak používate vSphere Update Manager, tak tento script Vám pravdepodobne bude slúžiť iba ako inšpirácia. :)

Kontrola voľného miesta na datastores

Vo fórach sa pomerne často stretávam s problémom zapĺneného datastore (dôvodom sú často „zabudnuté snapshots“). Ak nemáte Enterprise Plus licencie s funkcionalitou Storage DRS a nastavenie percentuálneho zaplnenia datastorov v alarmoch vám nevyhovuje, Ponúkam vám script na sledovanie voľnej kapacity.

Zipovanie logov

Stretávam sa s otázkou, čo s automaticky generovanými logmi. Ako zmenšit ich veľkošt prípadne ich zmazať. Našiel som pôsob ako zozipovať súbory, tak som vytvoril tento script.