Update VMtools a vHW

Tento script som vytvoril keď sme potrebovali premigrovať VMs na nové ESX hosty a následne na daných VMs updateovat tools a virtuálny HW. Ak používate vSphere Update Manager, tak tento script Vám pravdepodobne bude slúžiť iba ako inšpirácia. :)

Kontrola voľného miesta na datastores

Pomerne často sa nám stávalo, že sa nám zapĺňali datastores (dôvodom boli „zabudnuté snapshot“). Kedže nemáme Enterprise Plus licencie s funkcionalitou Storage DRS a nastavenie percentuálneho zaplnenia datastorov v alarmoch nám nevyhovuje, boli sme nútení vytvoriť script na sledovanie voľnej kapacity.